LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ  NHÀ MÁY GMP
1
Tùy thuộc Quy mô, Tính chất và Yêu cầu cụ thể của từng Dự án sẽ cần thiết lập Đề xuất với mức độ chi tiết khác nhau (và có tên gọi tương ứng khác nhau)
5
Tuân thủ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư, Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021
4
Tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020
3
Mục đích thực hiện: Xin phê duyệt Chủ trương đầu tư, Xin giao đất/Thuê đất xây dựng Nhà máy, Vay vốn Tổ chức tín dụng/Ngân hàng, Kêu gọi đối tác đầu tư,...
2
Các Hình thức/Tên gọi khác: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Đề xuất dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi/Tiền khả thi, Báo cáo dự án đầu tư,....
1
 05 LƯU Ý KHI 

Thông tin trọng yếu cần có trong lập dự án đầu tư 

Chúng tôi quan niệm, bất kỳ hoạt động bỏ vốn đầu tư - dù ở quy mô nào cũng được coi là một Dự án đầu tư và cần thiết lập Đề xuất Dự án đầu tư!  
Tổng hợp và
 Hệ thống hóa
 tất cả
nhu cầu,
 yêu cầu
 của Dự án
Quy hoạch
 tổng thể
 mặt bằng
& Thuyết minh
các thông tin
chính về
 Công nghệ,
Kỹ thuật
Lập Tổng
Khái toán
chi phí
đầu tư
Phân kỳ
đầu tư
và Tiến độ
 thực hiện
Phân tích và
 Đánh giá
hiệu quả,
tính khả thi
của Dự án...

GMPc VIỆT NAM - CHUYÊN GIA TƯ VẤN
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GMP  

Dược phẩm (Tân Dược - Đông Dược - Vaccine)

Dự án Công nghệ cao Y Dược

Mỹ phẩm

Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe

Kho GSP
Trung tâm Phân phối dược phẩm

Thuốc/ Vaccine Thú y - Thủy sản

1. Lập Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư

Phù hợp với các Dự án Xin phê duyệt Chủ trương đầu tư, Giao đất ngoài KCN, Cấp chứng nhận đầu tư trong KCN, Khu công nghệ cao
 • Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng
 • Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng
 • Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên
 • Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp
 • Dự kiến thời gian thực hiện dự án.
 • Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của dự án

2.  Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

Phù  hợp với các Dự án/Doanh nghiệp có vốn Nhà nước 
cần thiết thực hiện bước này 
 • Phân tích sơ bộ thị trường, cung cấp cái nhìn tổng quan về tiềm năng và các yếu tố liên quan đến việc đầu tư 
 • Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện, quy định pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng
 • Dự kiến mục tiêu đầu tư xây dựng, địa đểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng
 • Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác 
 • Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp. 
 • Dự kiến thời gian thực hiện dự án
 • Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của dự án.

3. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
(Báo cáo dự án đầu tư)

 • Phân tích chuyên sâu về thị trường, khách hàng và đối tượng tiêu thụ, định hướng chính phủ,…
 • Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng 
 •  Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường
 • Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác 
 • Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng 
 • Tiến độ thực hiện dự án chi tiết và khả thi: phân tích khối lượng công việc, xác định thời gian, xây dựng lịch trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của dự án
 • Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án
 • Các nội dung khác có liên quan.
Phù hợp với các Dự án có nhu cầu Vay vốn Tổ chức tín dụng, Ngân hàng,
Kêu gọi đối tác đầu tư, ...

Tư vấn chi tiết

Tư vấn chi tiết

Tư vấn chi tiết

Tùy thuộc vào  Quy mô, Tính chất và Nhu cầu của Dự án,  GMPc Việt Nam cung cấp các gói Dịch vụ phù hợp, thiết thực nhất

CÁC LOẠI HÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GMP

Mục tiêu rõ ràng 

Pháp lý chặt chẽ 

Số liệu khoa học 

Đầy đủ, thống nhất 

Dữ liệu cập nhật

BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP BỞI GMPc LUÔN ĐẢM BẢO

DỰ ÁN TƯ VẤN TIÊU BIỂU 

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 

Dự án: Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn EU GMP
Dự án: Tổng Kho bảo quản dược phẩm tiêu chuẩn GSP

Công ty CP Dược Phẩm Thiết bị y tế HN (Harphaco)

>> Xem chi tiết
>> Xem chi tiết

Chi tiết: Danh sách  các dự án nhà máy GMP tư vấn bởi GMPc Việt Nam (2011 -2023)

Công ty CP Logistics Hàng không

Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam

Dự án: Nhà máy sản xuất thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm tiêu chuẩn GMP

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Venus

Dự án: Nhà máy sản xuất mỹ phẩm CGMP - ASEAN và TPBVSK HS - GMP

Công ty cổ phần Dược phẩm Yên bái

Dự án: Tổng kho dược phẩm kiêm Trung tâm phân phối
dược phẩm 
Dự án: Nhà máy sản xuất Dược phẩm tiêu chuẩn WHO - GMP
>> Xem chi tiết
>> Xem chi tiết
>> Xem chi tiết
>> Xem chi tiết

Hãy chia sẻ ý tưởng, kế hoạch của Bạn cùng GMPc để hệ thống hóa tất cả các vấn đề và xác định tính khả thi dự án

Đăng kí tư vấn

VỀ GMPc VIỆT NAM

Thành lập từ 25/05/2011, GMPc Việt Nam tự hào là Nhà tư vấn tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn toàn diện, trọn gói Dự án  đầu tư Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP
Hội tụ những Nhà quản lý, chuyên gia GMP cùng với Đội ngũ Dược sỹ, Kỹ sư, Cử nhân Hóa sinh,....nhiều kinh nghiệm thực hành GMP tại các Nhà máy quy mô lớn trong và ngoài nước, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực, tự hoàn thiện theo tôn chỉ: Hiểu GMP – Hiểu điều Bạn muốn
Hơn 270 Nhà máy GMP (hơn 80% thị phần) đã tin tưởng lựa chọn GMPc là Nhà tư vấn. Đáp lại sự tin tưởng đó, chúng tôi cam kết, sẽ luôn nỗ lực hết mình, sáng tạo và cống hiến những Giải pháp tư vấn Đơn giản hóa – Tối ưu chi phí – Đảm bảo đạt chứng nhận trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu và chiến lược khác biệt của từng khách hàng. 

Báo Dân trí nói về GMPc

Chi nhánh
HN & HCM

Dự án
GMP

+270

+13 

Năm
kinh nghiệm

VÌ SAO CHỌN GMPc VIỆT NAM

03 lý do khiến hơn 80% Chủ đầu tư các dự án Nhà máy GMP tại Việt Nam lựa chọn GMPc là Nhà tư vấn!
 • Một Nhà tư vấn duy nhất  
 • Một Kế hoạch bao quát, đầy đủ, giúp Chủ đầu tư làm chủ mọi vấn đề liên quan
 • Một đầu mối duy nhất giải quyết toàn diện mọi vấn đề của dự án

2. Một đầu mối cho mọi vấn đề

 • Các doanh nghiệp đầu ngành đều chọn : Dược Hậu Giang, Mediplantex, Harphaco,..
 • 100% dự án thành công
 • Tất cả các Chủ đầu tư đều hài lòng
 • Cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao

 1. Uy tín đã được khẳng định

 • Sự phù hợp với yêu cầu của GMP; 
 • Đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý; 
 • Tối ưu về chi phí đầu tư, vận hành; 
 • Tiến độ được kiểm soát; 
 • Đảm bảo đạt chứng nhận. 

3. Chịu trách nhiệm đến cùng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thông tin thiết yếu, quan trọng trong Lập dự án đầu tư?
Các thông tin, Số liệu thiết yếu, quan trọng trong Báo cáo gồm: 1) Bản vẽ quy hoạch tổng thể phù hợp với Công suất/Sản lượng đầu ra của Dự án và phù hợp với Quy hoạch;  2) Tổng Khái toán chi phí đầu tư toàn dự án bao gồm: Chi phí Xây lắp và Chi phí thiết bị; 3) Tiến độ thực hiện Dự án và Phân kỳ (nếu có). Ngoài ra, với một dự án tiêu chuẩn GMP, các vấn đề về Công nghệ/Dây chuyền thiết bị cũng cần được phân tích/lựa chọn ngay từ đầu bởi nó liên quan mật thiết đến Chi phí đầu tư và Mặt bằng công nghệ của Dự án

02

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lập dự án đầu tư nhà máy GMP để làm gì?
Đầu tư Dự án cần bỏ vốn đầu tư lớn và thực hiện trong một thời gian dài, với kỳ vọng mang lại hiệu quả trong tương lai. Vì vậy, Lập đề xuất dự án đầu tư để hệ thống lại tất cả các ý tưởng, nhu cầu của Dự án đồng thời với việc phân tích tất cả các vấn đề trọng yếu liên quan giúp cho Chủ đầu tư đánh giá toàn diện mọi khía cạnh liên quan đến dự án, từ đó có cơ sở vững chắc tin cậy để đánh giá tính khả thi, hiệu quả mang lại. Không chỉ là Kim chỉ nam cho việc triển khai các bước chi tiết tiếp theo, Báo cáo dự án đầu tư còn là Hồ sơ cần thiết để nộp Cơ quan quản lý nhà nước, Kêu gọi đối tác đầu tư, Vay vốn tổ chức tín dụng,...

01

GMPc có thế mạnh khác biệt gì so với các Nhà tư vấn khác?
GMPc là Đơn vị tư vấn tiên phong sáng tạo nên mô hình tư vấn trọn gói các Dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy GMP tại Việt Nam. Với 12 năm kinh nghiệm, thực hiện tư vấn thành công hơn 230 Dự án Nhà máy GMP,  Đề xuất dự án đầu tư của GMPc được lập trên cơ sở hiểu biết bao quát và sâu sắc về: Thị trường ngành, Công nghệ sản xuất, Thị trường thiết bị, Hoạt động vận hành của một Nhà máy GMP,....Báo cáo Dự án đầu tư của GMPc luôn được đánh giá cao theo các tiêu chí 3T: Thực tiễn - Thuyết phục - Thống nhất .

03

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn "Lập dự án đầu tư " và tư vấn trọn gói xây dựng nhà máy GMP, GMPc Việt Nam tự tin và hy vọng mang lại những giá trị thiết thực, hiệu quả đóng góp vào sự thành công của Dự án!

TƯ VẤN

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GMP

GMPc Việt Nam - Hiểu GMP, Hiểu điều bạn muốn! 

ĐĂNG KÝ NGAY

CÔNG TY CỔ PHẦN GMPc VIỆT NAM
CHUYÊN GIA TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GMP

Copyright © 2020 GMPc. All rights reserved.

VPĐD Hồ Chí Minh: Lầu 2 – Số 156/1/1 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Email: contact@gmp.com.vn

Tel: 0243.787.2242 | CEO hotline: 0982.866.668

Trụ sở chính (Hà Nội): Số nhà 18, đường Măng Cầm 1, KĐT An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức

VP giao dịch tại Hà Nội: Số nhà 32, đường Vĩ Cầm 5, KĐT An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức

Giới thiệu 

Dịch vụ 

Giới thiệu 

Dịch vụ 

Dự án 

Đối tác

Liên hệ